Menu

Telefonische ziekmeldingsgesprekken

Wat houdt de training in?

Ziekteverzuim komt vaak onverwacht en bijna altijd ongelegen. Het is daarom belangrijk om als werkgever bij telefonische ziekmelding meteen goed te handelen. Het verloop van het verzuim kan hiervan afhangen.

In onze training telefonische ziekmeldingsgesprekken gaan we aan de slag met het vergroten van gespreksvaardigheden met betrekking tot ziekmeldingen.

Wat vinden onze deelnemers?

 • Voor wie is het?

 • Duur van de training

Methode en werkvorm

Voorafgaand aan de training vindt een uitgebreid intakegesprek plaats over de ziekmeldingen in uw organisatie. Op basis van dit gesprek maakt Loyalis casuïstiek die op uw situatie is afgestemd. In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wat bespreekt u wel en niet tijdens een telefoongesprek?
 • Hoe toont u medeleven? Handelt u professioneel en zakelijk zonder blijk te geven van vooroordelen, wantrouwen of irritatie?
 • Welk effect en resultaat hebben uw woordkeuze en houding op uw werknemer?

Programma

 • Fase 1: informatie
  U krijgt schriftelijk informatie over verzuim, tips voor het voeren van het telefonisch ziekmeldinggesprek en de casuïstiek.
 • Fase 2: ziekmeldinggesprek
  De trainingsacteur voert 2 telefonische ziekmeldinggesprekken met de cursisten. De trainer van Loyalis luistert mee.
 • Fase 3: telefonische terugkoppeling en rapportage
  De trainer van Loyalis bespreekt de bevindingen telefonisch met de cursist.

Wat kost het?

Voor deze training maken wij voor u een offerte op maat. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Loyalis Kennis en Consult is een erkend opleidingsinstituut voor beroepsopleidingen. Daarom is deze training vrijgesteld van btw-heffing. Heeft uw organisatie een Loyalis Arbeidsongeschiktheidsverzekering of WGA-ERD-verzekering Conventioneel? Dan maakt u wellicht aanspraak maken op onze Re-integratiesubsidie en krijgt u korting op de deelnemersprijs.

Interesse?

Neem contact op met Loyalis voor vragen of om uw werknemers aan te melden voor deze workshop.

Neem contact op