Menu

Loyalis Academie

Training Mantelzorg en werk

Waarom deze training?

Steeds meer werknemers zorgen naast een (drukke) baan ook voor iemand die extra zorg en ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld voor ouder wordende ouders, een ziek kind, partner of een naaste kennis. Vanzelfsprekend heeft het verlenen van mantelzorg invloed op de werk- en privésituatie van de werknemer. Op het moment dat de draaglast de draagkracht overstijgt ontstaat er disbalans en kunnen gezondheidsklachten optreden. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de balans tussen werk, zorg en privé te herstellen.

Wat houdt deze training in?

In deze interactieve Training van Loyalis Academie over werk en mantelzorg gaan we samen in gesprek - via oefeningen en met speelse werkvormen - over de combinatie van werk en mantelzorg. We schenken hierbij ook aandacht aan vitaliseringsthema's zoals zingeving, trotservaringen, het versterken van veerkracht, gezondheid en vaardigheden. Daarnaast stimuleren we inzicht in de eigen verantwoordelijkheid en zelfleiderschap. Hierbij zoomen we in op ons eigen regie- en draagkracht-/draaglast-model met als doel bewustwording te creëren over het verlagen van de draaglast en het vergroten van de draagkracht.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Draaglast versus draagkracht
 • Gezondheid, veerkracht en vaardigheden versterken en ruimte maken voor herstel
 • Knelpunten en oplossingen
 • Gedeelde belangen en verantwoordelijkheden
 • Mantelzorg bespreekbaar maken op het werk
 • Praktische zaken zoals vergoedingen en inschakelen van zorg.
 • Praktijkvoorbeelden

Wat levert de training op?

Door deelname aan deze training krijgt uw werknemer zicht op wat hem past/helpt om de combinatie werk en zorg vol te houden.
Ook komen we tot antwoorden op vragen als:

 • Wat zijn gedeelde belangen en verantwoordelijkheden?
 • Wat verwacht u van uw werkgever, hoe maakt u dit bespreekbaar?
 • Waar liggen uw verbeterpunten?

Daarnaast heeft elke deelnemer op het einde van de training een concreet (klein) plan van aanpak voor zichzelf opgesteld.

Praktische informatie over de training

 • Voor wie is het?

 • Data, duur en locatie van de training

 • Methode en werkvorm

 • Wat kost het?

Interesse?

Wilt u meer weten over de training Mantelzorg en werk? Neem gerust contact op met ons. Ook om uw werknemers aan te melden.

Neem contact op