Menu

Generatiepact

Schoonhovens College

Dat onze mensen straks langer moeten doorwerken, is een reële zorg voor ons, zegt Leen Prins directielid Schoonhovens College. Loyalis denkt met ons mee over deze kwestie. We zijn nu bijvoorbeeld in gesprek over de generatiepactregeling, waarbij oudere werknemers vrijwillig en gedoseerd plaats maken voor jongeren en gedeeltelijk financieel gecompenseerd worden.

Je moet immers ook de jongeren kansen geven voor een evenwichtige personeelsopbouw. Loyalis is in deze kwesties een belangrijke sparringpartner voor ons.

Leen Prins,
Directielid
Schoonhovens College

ROC West-Brabant

ROC West-Brabant had de wens om een generatiepactregeling in te voeren. “Samen met Loyalis hebben we toen onderzocht wat voor soort regeling binnen ROC West-Brabant het beste zou passen”, zegt Robin Robart, senior Beleidsadviseur HR. “Op basis van de verwachte kosten, omvang van de doelgroep en de beoogde doelstelling van de regeling heeft de Raad van Bestuur besloten om een Persoonlijk Ouderen Arrangement (POA) aan te bieden. Ook voor de implementatie is Loyalis ingeschakeld voor de financiële gesprekken met medewerkers en de administratie rondom de gesprekken. Loyalis organiseerde ook een informatiebijeenkomst om iedereen te informeren over de regeling en de aanmeldprocedure. Werknemers van onze organisatie vonden het erg prettig om dat zij de mogelijkheid kregen aangeboden om via Loyalis inzicht te krijgen in de persoonlijke financiële situatie. Het heeft ook zeker een positief effect gehad op de ervaren ‘regie’ op eigen inzetbaarheid. Onze medewerkers zijn aan het denken gezet en we hebben meer perspectief en mogelijkheden geboden om het werk tot aan pensionering beter vol te houden.”

Robin Robart,
Senior Beleidsadviseur HR
ROC West-Brabant