Menu
  • Home
  • Onze diensten

Vitaliteit, preventie, verzuim, re-integratie, zekerheid

Onze diensten

Naast het bieden van inkomenszekerheid, helpt Loyalis u te investeren in een vitale organisatie met veerkrachtige werknemers. Loyalis biedt preventieve diensten op het gebied van vitaliteit, verzuim en duurzame inzetbaarheid om uw werknemer én zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken. En als u toch te maken krijgt met uitval, helpen wij u bij de re-integratie. Zo voorkomt u vroegtijdige uitstroom en beperkt u het verzuim.

Uw gids in Inkomen & Zekerheid

Onze specialisten ondersteunen u en uw medewerkers met dienstverlening (scans, onderzoek, advies) en trainingen gericht op de volgende thema's:

image diensten

Vitaliteit

Houd uw organisatie en medewerkers vitaal. Door in te zetten op gezondheid, motivatie, werk-/privébalans, werkplezier en werkvermogen.

Financieel bewustzijn

Zo voeren we onderzoeken uit op het gebied van inkomen. U en uw medewerkers krijgen zo inzicht in de financiële gevolgen van pensioen- en loopbaankeuzes.

Verzuim

We helpen u verzuim te voorkomen of te beperken. Mocht u toch te maken krijgen met een zieke medewerker, dan helpen we bij een snelle terugkeer naar de werkvloer.

Sociale zekerheid

Snel op de hoogte zijn van alle wijzigingen op het gebied van sociale zekerheid? En de gevolgen voor uw organisatie en medewerkers overzien? Wij helpen u hierbij.

Loyalis Academie

Onze trainingen zijn voor werknemers, HR-professionals en leidinggevenden. Met focus op motivatie, vakbekwaamheid, vitaliteit en arbeidsmarktkansen.