Menu

Uw medewerker is ziek/arbeidsongeschikt. Wat nu?

Ziekmelding doorgeven en uitkering aanvragen

Bij een collectief AOV-contract

Hebt u als werkgever een zuiver collectief AOV-contract met ons afgesloten? Geef dan de ziekmelding aan ons door gelijktijdig met de 42e weekmelding naar het UWV.

U kunt een ziekmelding aan ons doorgeven door:

*Stuur uw gegevens en documenten altijd beveiligd naar Loyalis. Lees meer op loyalis.nl/beveiligd-versturen

Bij een semi-collectief AOV-contract

Bij een semi-collectieve AOV is uw werknemer zelf de verzekeringsnemer (polishouder) en zelf verantwoordelijk voor het melden van ziekte/arbeidsongeschiktheid. Om een uitkering aan te vragen kan uw werknemer gebruiken maken van het formulier ziekte/arbeidsongeschiktheid*. We beoordelen dan de ingevulde gegevens en laten uw werknemer daarna meer weten over de uitkeringsaanvraag. Alleen met een Loyalis Arbeidsongeschiktheidsverzekering en recht op een WIA-uitkering kan er een uitkering bij ons worden aangevraagd.

Hebt u hulp nodig?
Neem dan contact op met onze klantenservice voor werkgevers. Of ga naar gegevens/wijzigingen doorgeven.