Menu

Uw medewerker is ziek/arbeidsongeschikt. Wat nu?

Ziekmelding doorgeven en uitkering aanvragen

Bij een collectief AOV-contract

Hebt u als werkgever een zuiver collectief AOV-contract met ons afgesloten? Geef dan de ziekmelding aan ons door gelijktijdig met de 42e weekmelding naar het UWV.

U kunt een ziekmelding aan ons doorgeven door:

*Stuur uw gegevens en documenten altijd beveiligd naar Loyalis. Lees meer op loyalis.nl/beveiligd-versturen

Bij een semi-collectief AOV-contract

Bij een semi-collectieve AOV is uw werknemer zelf de verzekeringsnemer (polishouder) en zelf verantwoordelijk voor het melden van ziekte/arbeidsongeschiktheid. Om een uitkering aan te vragen kan uw werknemer gebruiken maken van het formulier ziekte/arbeidsongeschiktheid* of door een ziekmelding te doen via MijnLoyalis. Dat gaat nog sneller. We beoordelen dan de ingevulde gegevens en laten uw werknemer daarna meer weten over de uitkeringsaanvraag. Alleen met een Loyalis Arbeidsongeschiktheidsverzekering en recht op een WIA-uitkering kan er een uitkering bij ons worden aangevraagd.

Hebt u hulp nodig?
Neem dan contact op met onze klantenservice voor werkgevers. Of ga naar gegevens/wijzigingen doorgeven.