Menu

Uw medewerker raakt ziek/arbeidsongeschikt

Uitkering aanvragen

Collectief contract?

Hebt u als werkgever een zuiver collectief contract met ons afgesloten? Dan geeft u de ziekmelding na 6 maanden (en uiterlijk na 12 maanden) aan ons door. U kunt uw werknemer zelf het formulier ziekte/arbeidsongeschiktheid laten invullen of u maakt gebruik van het formulier ziekmelding collectief. Stuur dit vervolgens naar ons op. Hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met onze werknemers van deskaccountmanagement 045 - 579 69 96.

Semi-collectief contract?

Dan zijn uw werknemers zelf verantwoordelijk voor het melden van ziekte/arbeidsongeschiktheid. Om een uitkering aan te vragen kan uw werknemer het formulier ziekte/arbeidsongeschiktheid naar ons sturen. We beoordelen dan de gegevens en laten vervolgens meer weten over de aanvraag. Uw werknemer kan alleen een uitkering aanvragen als ze bij ons een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten en recht hebben op een WIA-uitkering.