Menu

Een collectieve AOV bij ons?

Wat verwachten we van u?

Gegevens en wijzigingen doorgeven

Als u bij ons een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluit voor uw medewerkers, is het belangrijk dat u een aantal zaken goed regelt. Zo is het nodig dat u periodiek een aantal gegevens en wijzigingen bij ons aanlevert. Zo hebben we altijd de meest actuele informatie en kunnen we alles administratief goed regelen voor u en uw medewerkers. Samengevat gaat het om 4 stappen:

 1. Informeer uw medewerkers over de verzekering
  Uw medewerkers informeren over de collectieve verzekering die u voor ze hebt geregeld. Hiervoor hebben we een landingspagina ontwikkeld, speciaal toegespitst op uw situatie en contract. Verwijs uw medewerkers hiernaar, bijvoorbeeld vanuit uw intranetomgeving. Op de webpagina vinden ze alle informatie, kunnen ze hun premie berekenen en de verzekering afsluiten of aanpassen (afhankelijk van contractvorm). U vindt uw eigen werkgeverspagina gemakkelijk via onze homepage.

 2. Geef ons de afstandsverklaarders door
  Eventuele afstandsverklaringen legt u vast in de personeelsdossiers en geeft u (jaarlijks) ook door aan Loyalis. U ontvangt elk jaar van ons hiervoor een oproep per e-mail met een aanleverformulier. Stuur het formulier met de afstandsverklaarders over het voorafgaande jaar naar werkgeverszaken@loyalis.nl*. Daarna brengen we de loonsom van uw niet-verzekerde werknemers in mindering op uw totale loonsom. 

 3. Geef ons de ziek- en herstelmeldingen door
  We vragen u in elk geval 2x per jaar de ziek-­ en herstelmeldingen aan ons door te geven. Het is belangrijk dat u een werknemer die tussen 6 en uiterlijk 12 maanden ziek is bij ons meldt. Dit kunt u als werkgever doen via dit Excel-formulier*. Nadat we de ziekmelding hebben ontvangen, informeren we de betreffende werknemer over hoe hij een uitkering kan aanvragen. Lees meer over een ziekmelding doen en het aanvragen van een uitkering.

 4. Voorschotnota en eindafrekening
  U ontvangt elk jaar van ons een voorschotnota en de eindafrekening. De nota is gebaseerd op de totale loonsom minus de afstandsverklaarders en de premie­vrije verzekerden­ (die door leeftijd of arbeids­ongeschiktheid geen premie meer hoeven te betalen). We vragen 1x per jaar bij u een recent overzicht van de afstandsverklaarders op over het voorafgaande jaar. Tussentijds hoeft u geen wijzigingen aan ons door te geven. Met een machtiging berekenen we de loonsom per maand. Het gemiddelde nemen we als definitieve loonsom waarmee we de eindafrekening maken. De premie voor de collectieve verzekering maakt u over naar NL85ABNA0428715265 t.n.v. Loyalis Schade N.V. en o.v.v. het betalingskenmerk (zoals vermeld in uw voorschotnota of eindafrekening).

*Stuurt u uw gegevens en documenten altijd beveiligd naar Loyalis. Hoe? Lees meer op loyalis.nl/beveiligd-versturen

Andere wijzigingen doorgeven aan ons? Bijvoorbeeld een nieuw adres of een ander rekeningnummer? Ga dan naar loyalis.nl/wijzigingen.