Menu

Mutatielijsten

Hoe werkt het?

Uw medewerkers betalen de premie voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekering via hun salaris. Wij verwerken de mutaties die zij aan ons doorgeven. Als er mutaties zijn, dan ontvangt u van ons eenmaal per maand een mutatielijst. Op deze lijst kunnen de volgende verzoeken staan:

  • Eerste verzoek 
  • Herhaalverzoek 
  • Correctieverzoek 
  • Verschillen

Verbeteringen
Wij verwerken nu alleen de eerste verzoeken. Wij zijn bezig om de mutatielijst uit te breiden met herhaalverzoeken, correctieverzoeken en verschillen. Met deze nieuwe werkwijze verkorten we de correctiecyclus. Dat maakt de kans op fouten kleiner en het cijfermatig inzicht beter. Zodra deze verbeteringen zijn doorgevoerd, krijgt u van ons een brief over de nieuwe werkwijze.

Let op: de salarisgegevens die wij na 1 december 2014 hebben ontvangen, hebben wij vanwege de invoering van het nieuwe systeem nog niet verwerkt. Dat is ook de reden dat u nog geen herhaalverzoeken, correctieverzoeken en verschillen op de mutatielijst ziet.