Menu

Loyalis bestaat 20 jaar!

Ontstaan van AOV

Door aanpassing van de WAO-uitkering, waarbij ook ambtenaren onder deze regeling vallen, was het de wens van de sociale partners de financiële verantwoordelijkheid voor het aanvullen van arbeidsongeschiktheid bij de werknemers leggen, in plaats van bij de werkgevers. De oplossing? Zo ontstond de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering zorgt voor een uitkering bij gedeeltelijke en/of volledige arbeidsongeschiktheid.

Al 300.000 polissen afgesloten

De arbeidsongeschiktheidsverzekering bleek al snel een populair. In slechts 1,5 jaar tijd werden er ruim 300.000 polissen afgesloten.

Ontstaan Loyalis als merknaam

Op 1 januari 2022 is Loyalis NV een feit. Het resultaat van de fusie van Loyalis Mens en Werk, Loyalis Kennis en Consult, Loyalis Maatwerkadministraties en het verzekeringsbedrijf. Loyalis Maatwerkadministraties voerde regelingen die de sociale partners graag in een afzonderlijk bedrijf wilden onderbrengen. Hieraan is invulling gegeven vanuit de filosofie van het creëren van oplossingen. Hier werd het gedachtegoed ‘meer dan een verzekeraar’ eigenlijk al geboren.