Menu

Veelgestelde vragen & antwoorden

Nieuwe cao VVT 2022: wat is de impact voor werknemers in de VVT-sector rondom inkomenszekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid? 

Je kunt pas goed voor een ander zorgen als je óók goed voor jezelf zorgt. In de vernieuwde cao VVT 2022 staat u als medewerker op één. Vanuit goed werkgeverschap vragen de cao-partijen uw werkgever om u en uw collega’s collectief te verzekeren. Het doel? Inkomenszekerheid bij zowel werkloosheid als arbeidsongeschiktheid regelen.

Per 1 oktober 2022 is de cao VVT gewijzigd
Uw werkgever is daarmee verplicht een inkomensaanvulling WW voor u af te sluiten. Bij Loyalis is deze verzekering gecombineerd met een dekking bij arbeidsongeschiktheid. We leggen hieronder uit wat dit voor u betekent en bovendien wat uw werkgever al voor u heeft geregeld.

  • Kom ik in aanmerking voor de Inkomensaanvulling WW van Loyalis?

  • Wat is een AOV of arbeidsongeschiktheidsverzekering?

  • Waarom heeft mijn werkgever deze verzekering afgesloten?

  • Wat is er voor mij geregeld als ik onverhoopt(deels) arbeidsongeschikt of werkloos raak?

  • Moet ik de verzekering zelf afsluiten? 

  • Hoe betaal ik de premie en is deze fiscaal aftrekbaar?

  • Wordt mijn premie duurder?

  • Ontvang ik een eigen polis of certificaat?

  • Hoe geef ik een wijziging door?

  • Kan ik bellen met de klantenservice of teruggebeld worden? Ik heb een vraag.