Menu

Veelgestelde vragen & antwoorden

Cao VVT sinds 1 oktober 2022: wat is de impact op inkomenszekerheid?

Je kunt pas goed voor een ander zorgen als je óók goed voor jezelf zorgt. In de cao VVT 2022 staat de medewerker op één. Vanuit goed werkgeverschap vragen de cao-partijen werkgevers om inkomenszekerheid bij werkloosheid (herverzekering derde WW jaar) en arbeidsongeschiktheid (AOV) te regelen.

Hier vindt u een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden per onderwerp.

Algemene vragen

 • Wat is er gewijzigd in de cao op het gebied van inkomenszekerheid?

 • Hoe kan ik mijn medewerkers informeren? 

 • Is de verzekering ook voor zieke en/of verzuimende werknemers? 

 • Mag ik de premie op het salaris van mijn medewerker inhouden?

 • Vanaf welke datum moet er premie betaald worden?

Verzekering afsluiten

 • Heb ik een intermediair nodig om de verzekering af te sluiten?

 • Kan ik de dekking van mijn lopende verzekering uitbreiden of beperken?

 • Ik heb al een verzekering. Hoe weet ik de einddatum?

 • Waarom moet ik gegevens over mijn vorige verzekering elders doorgeven?

 • Ik moet mijn oude AOV beeindigen. Hoe doe ik dat?

 • Ik wil ook een WGA-ERD verzekering. Krijg ik bij Loyalis dan korting?

 • Wat kost de verzekering? 

 • Wordt de verzekering duurder?

 • Kan ik ook kiezen voor de dekking bij 80-100% arbeidsongeschikt?

 • Doet iedere werknemer mee aan de collectieve verzekering? Zijn er medische uitsluitingen?

 • Wat houdt de Re-integratiebonus in?

Na het afsluiten van de verzekering

 • Hoe en wanneer ontvang ik de eerste polis en nota?

 • Hoe wordt in het proces de loonsom bepaald?

 • Hoe geef ik loonsom jaarlijks door?

 • Hoe geef ik een ziekmelding door?  

 • Wat gebeurt er als een ziekmelding te laat wordt doorgegeven?

 • Wanneer meldt een werknemer zich om aanspraak te maken op een WW-aanvulling? 

 • Wordt de transitievergoeding in mindering gebracht op de uitkering?

 • Werkgeversverklaring voorbeeldformulier