Menu
 • Home
 • Privacy
 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, burgerlijke staat en geboortedatum
 • Financiële gegevens, zoals uw salaris
 • Uw Burger Service Nummer (BSN) voor het geval wij verplicht zijn gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst
 • Uw gebruikersnaam
 • Betaalgegevens, bijvoorbeeld wat uw rekeningnummer is, hoe en wanneer u betaalt en bij welke bank u een rekening hebt
 • Verzekeringsgegevens, zoals de datum waarop u uw verzekering(en) hebt afgesloten
 • Communicatiegegevens, bijvoorbeeld of u aanbiedingen per e-mail wilt ontvangen
 • Of u in het verleden bent ingegaan op een actie-aanbod van ons, en zo ja op welke actie
 • Contactgegevens: wanneer en waarover hebt u contact gehad met Loyalis?
 • Medische gegevens: bij het afsluiten van sommige verzekeringen hebben wij uw medische geschiedenis nodig.
 • Technische gegevens zoals IP-adres, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, web- of app-pagina’s die u bezoekt en de duur van een bezoek of sessie.