Menu
  • Home
  • Privacy
  • Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Toelichting op het gebruik van uw persoonsgegevens:

Voor de uitvoering van een overeenkomst

Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een overeenkomst tussen u en Loyalis gebruiken we persoonsgegevens.

Daarnaast maakt Loyalis gebruik van ‘bijzondere persoonsgegevens, dit zijn gegevens waar wij extra zorgvuldig mee omgaan en waar alleen een beperkte groep medewerkers toegang tot heeft. Het gaat bijvoorbeeld om de hoogte van uw salaris. Die is van belang voor het bepalen van de hoogte van de uitkering bij een verzekeringsproduct. En gezondheidsgegevens zijn noodzakelijk om het te verzekeren risico voor bepaalde producten te bepalen.

Medisch advies

Wij geven medisch advies op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuim en re-integratie. We gebruiken daarbij persoonsgegevens voor onderzoek en analyse.

Wet- en regelgeving

Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving hebben wij persoonsgegevens nodig. Denk aan identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid. Hieronder valt ook de verplichting van Loyalis om gegevens aan te leveren aan overheidsinstanties en toezichthouders zoals de Nederlandse Belastingdienst.

Administratie

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in de administratie van Loyalis. We gebruiken ze voor het berekenen, vastleggen en innen van premies en bij het verstrekken van uitkeringen. Ook hebben we ze nodig om rekeningen te kunnen versturen en incasseren, eventueel via een incassobureau. Voor de uitvoering van onze administratie en de controle daarop gebruiken we dus persoonsgegevens.

Training en onderzoek

We gebruiken persoonsgegevens voor het ontwikkelen van trainingen voor klanten, om onderzoek te doen of advies te geven op het gebied van werknemersmotivatie en vitaliteit. Verder gebruiken we ook voor statistisch onderzoek persoonsgegevens. Hierbij verwijderen we zoveel mogelijk gegevens die we niet nodig hebben.

Communicatie- en marketingdoeleinden

Onze klantenservice werkt met persoonsgegevens. Dat is nodig om te kunnen antwoorden op vragen om informatie en voor het behandelen van klachten en verzoeken die voortkomen uit onze dienstverlening. Voor deze communicatie gebruiken we uw adresgegevens en e-mailadres. We houden bij waarover uw contact met ons ging, wanneer u met welke afdeling contact hebt gehad en op welke manier (via de post, e-mail of telefonisch). Deze informatie leggen we vast zodat we u hier in een vervolggesprek niet om hoeven te vragen.

Ook gebruiken we uw persoonsgegevens om (gepersonaliseerde) aanbiedingen te doen en om onze relatie met u in stand te houden of uit te breiden.

Beheer van onze website en e-maildiensten

Wanneer u onze websites bezoekt of via e-mail contact met ons heeft verzamelen wij technische gegevens van deze bezoeken en dit contact. Wij gebruiken deze gegevens om onze website te beheren en te verbeteren. Met de technische gegevens die we verkrijgen via e-mail contact, maken wij analyses van trends. De resultaten van deze analyses gebruiken wij om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen aan de laatste veranderingen in de markt.

Kwaliteits- en managementdoeleinden

We onderzoeken en verbeteren voortdurend de kwaliteit van onze dienstverlening, processen en systemen. Hierover informeren we het management. Ook gebruiken we persoonsgegevens voor interne en externe audits.

Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor analyses om het klantenbestand te vergroten, het producten- en dienstenassortiment te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op de persoonlijke situatie van onze klanten.

Samenwerking

Als andere partijen in verband met de uitvoering van een product informatie nodig hebben, wisselen we informatie uit. Partijen zijn bijvoorbeeld werkgevers of assurantietussenpersonen.