Menu

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen we delen met uiteenlopende partijen:

APG Groep

In bepaalde gevallen delen wij persoonsgegevens met andere Loyalis- en APG ondernemingen. Bijvoorbeeld om gezamenlijk producten en diensten te leveren (zoals registratie en klantenondersteuning) of voor de verwerking en administratie van uw aanvraag. We doen dit ook om te helpen bij de ontwikkeling van producten, websites, applicaties, diensten en communicatie. Daarnaast kan het uitwisselen nodig zijn om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

Autoriteiten

Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, politie, justitie, het Nationaal Pensioen Register of toezichthouders zoals DNB of AFM. Deze organisaties hebben de persoonsgegevens nodig om hun taken uit te oefenen. Zo gebruikt de Belastingdienst uw gegevens voor uw belastingaangifte. Maar uw gegevens worden ook gebruikt voor het tegengaan van witwassen en andere fraudeleuze zaken.

Als wij fraude vermoeden of ontdekken, doen we daarvan aangifte en geven we de persoonsgegevens door aan politie en justitie. Alle genoemde instanties kunnen zelf ook gegevens bij ons opvragen op grond van hun wettelijke opsporingsbevoegdheid.

Zakelijke dienstverleners

Voor onze dienstverlening maken we ook gebruik van andere partijen. In dat geval delen we soms ook persoonsgegevens, maar we delen nooit meer dan nodig is voor het uitvoeren van een bepaalde opdracht. Als we andere partijen inschakelen, is dat altijd geregeld in contracten. Daarin staan ook afspraken over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor het bedrijf dat onze post verzorgt of voor bedrijven die onze IT-systemen onderhouden of verzorgen.

Intermediairs

Loyalis werkt samen met onafhankelijke adviseurs en intermediairs. Hiervoor moeten uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Als u bijvoorbeeld een verzekering via een onafhankelijke adviseur afsluit, geeft deze uw persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats aan ons door. Ook voor marketingactiviteiten worden persoonsgegevens uitgewisseld met onafhankelijke adviseurs. Deze activiteiten worden geregeld in contracten waarin ook afspraken worden gemaakt over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Overig

We zijn continu bezig om producten en dienstverlening te verbeteren. Daarvoor maken we regelmatig gebruik van onderzoekspartijen van buitenaf. Voor dit onderzoek delen we gegevens met deze partijen. De onderzoekers zijn gebonden aan dezelfde strenge eisen als onze eigen medewerkers als het om privacy gaat.