Menu

Wanneer deelt u uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die werkgevers aan ons verstrekken

Werkgevers die bepaalde collectieve en/of semi-collectieve verzekeringsproducten hebben afgesloten voor hun werknemers, geven persoonsgegevens van deelnemende werknemers aan ons door. Wij krijgen bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, geslacht en inkomensgegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om na te gaan of de werknemers hiervoor toestemming hebben gegeven.

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen

Voor sommige producten of diensten ontvangen wij persoonsgegevens van derden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij pensioenproducten. Wij krijgen dan persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen. Ook van uitkeringsinstantie UWV krijgen we voor bepaalde producten rechtstreeks persoonsgegevens van verzekerden.

Loyalis werkt ook met intermediairs die Loyalis-producten verkopen. Ook in dit geval ontvangen we persoonsgegevens niet direct van u, maar via de intermediair. 

Derden zullen u er altijd op moeten wijzen dat ze uw gegevens met ons delen.