Menu
  • Home
  • Privacy
  • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Goede beveiliging

Om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, hebben wij een Information Security Officer in dienst. Die toezicht houdt op het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens.

Geheimhouding

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudings- en integriteitsverklaring getekend. U kunt erop rekenen dat iedereen die bij ons werkt zorgvuldig met uw gegevens omgaat.

Toezicht

Wij staan onder toezicht van de verschillende nationale toezichthouders, die ieder op hun eigen terrein er voor waken dat Loyalis zorgvuldig handelt. Deze toezichthouders zijn DNB, ACM, AFM en AP. Deze laatste partij is speciaal belast met het toezicht op het omgaan met persoonsgegevens. Loyalis is onderdeel van APG Groep. APG Groep heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) benoemd, die is aangemeld bij de AP. Loyalis heeft een Privacy Officer in dienst, die er onder andere voor zorgt dat de privacywetgeving wordt nageleefd. De Privacy Officer houdt ontwikkelingen in privacybeleid en technologie bij en bepaalt de inhoud, uitvoering en naleving van deze privacyverklaring.