Onze polisvoorwaarden zijn aangepast en in begrijpelijke taal herschreven. De nieuwe polisvoorwaarden gelden vanaf 1 april 2021. De belangrijkste wijzigingen lees je hier.

Wijziging premievrije leeftijd

Een van die wijzigingen is de aanpassing van de leeftijd waarop de premiebetaling voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid stopt. Door een aantal maatschappelijke veranderingen wordt in de laatste 5 jaar voor de AOW-leeftijd vaker gebruik gemaakt van onze verzekering. Per 1-4-2021 sluit onze arbeidsongeschiktheidsverzekering hierop beter aan. We wijzigen daarom de leeftijd waarop de verzekering premievrij wordt naar 2 jaar voor AOW-leeftijd. Hierdoor is ook de maximale leeftijd waarop je je kunt aanmelden voor de verzekering verschoven naar 3 jaar vóór AOW-leeftijd in plaats van 6 jaar. Heb je al recht op premievrijstelling? Dan wijzigt er voor jou niets.

De belangrijkste wijzigingen

We geven je in onze polisvoorwaarden meer duidelijkheid over deze onderwerpen:

  • De verwijzing naar het pensioenreglement van ABP. Hierin zijn artikelnummers gewijzigd. De verwijzing naar deze artikelen is aangepast in de polisvoorwaarden.
  • De dekking bij arbeidsongeschiktheid; als je bij ingang van de verzekering al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was.
  • Het begrip ‘cessie akte’ in relatie tot een ongeval leggen we duidelijker uit en ook de grondslag waarop de uitkering wordt gebaseerd.
  • Het aanpassen van de verzekering. Dit is volgens de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars nu opgenomen in de polisvoorwaarden.
  • Het gebruik van jouw persoonsgegevens.
  • Fraude en hoe we hiermee omgaan.
  • Wanneer een uitkering eindigt.

In dit document lees je alle wijzigingen. Lees de actuele polisvoorwaarden.

Veelgestelde vragen

Vóór 1 april 2021 zit ik 5 jaar voor mijn AOW-leeftijd. Heb ik recht op de oude premievrijstelling voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?
Ja, verzekerden die jarig waren in maart 2021 hebben nog recht op de premievrijstelling op basis van 5 jaar voor AOW-leeftijd. Voor iedereen die in april 2021 of later jarig is, geldt de nieuwe leeftijd premievrij op basis van 2 jaar voor AOW-leeftijd.

Ik ben nu ziek, gelden de nieuwe polisvoorwaarden dan ook voor mij?
Als je 1e verzuimdag voor 1 april 2021 ligt, dan blijven de oude polisvoorwaarden voor jou gelden. Op het moment dat je herstelt gelden voor jou de nieuwe polisvoorwaarden.

Wijzigt ook hierdoor mijn dekking?
Nee, jouw dekking blijft ongewijzigd. Dit lees je op het polisblad dat je vóór 1-3-2021 ontvangt.

Waarom ontvang ik per 1 april 2021 een nieuw polisblad?
In de polisvoorwaarden worden alle dekkingen opgesomd die voor de hele sector gelden. Voor jou gelden de dekkingen die op jouw eigen polisblad staan. De premievrije leeftijd staat ook op je verzekeringsbewijs en is gewijzigd per 1 april 2021. In het verzekeringsbewijs verwijzen we naar de voor jou geldende polisvoorwaarden. Per 1 april 2021 zijn deze gewijzigd waardoor je ook een hierop aangepast verzekeringsbewijs ontvangt.

Kan ik afzien van de verzekering?
Als je het niet eens bent met de wijzigingen per 1 april 2021, dan kun je je verzekering schriftelijk opzeggen voor 1 mei 2021.