Brief over de indexatie van je uitkering

Ontvang je een uitkering uit je arbeidsongeschiktheidsverzekering? Mogelijk wordt je uitkering per 1-1-2023 verhoogd. Je AOV-uitkering is gebaseerd op je verzekerd inkomen. Jaarlijks stellen we per 1 januari vast of het verzekerd inkomen wordt verhoogd. Dit noemen we indexeren. Er kan sprake zijn van een indexatie op basis van een vast afgesproken percentage (vaste indexatie) of een percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld. Op je polisblad staat hoe je uitkering wordt geïndexeerd. Je ontvangt hierover van ons een brief in januari of februari 2023.

Kijk ook bij de vragen en antwoorden over indexatie.