Menu

Geen zorgen meer...

...over uw inkomen

Onze eerste prioriteit? Uw inkomen beschermen. Maar we doen meer. Door in te zetten op preventie, vitaliteit, kennis en werkbalans. We kijken naar de korte en lange termijn. Samen met u en met persoonlijke aandacht.

Waarmee kunnen we helpen?

Nieuws

Bereikbaarheid tijdens corona
We zijn online en telefonisch zo goed mogelijk voor u bereikbaar. We corresponderen alleen nog per e-mail (ook als uw voorkeur post is). Kunt u geen digitale bestanden openen? Neem contact met ons op. Lees meer op Loyalis.nl/corona

Pensioenakkoord en de gevolgen voor uw verzekering
Het nieuwe akkoord kan invloed hebben op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Lees de Vragen & Antwoorden

Diverse verzekeringsproducten over naar a.s.r.
Levensloop, nabestaanden- en beleggingsverzekeringen zijn per 18 september over naar a.s.r. In oktober informeren we u nader hierover. Wat betekent dit voor u? MijnLoyalis is niet meer beschikbaar. Wat er met uw product gebeurt, leest u 
hier.

Loyalis-uitkering naast arbeidsongeschiktheidspensioen?
Ontvangt u arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP)? Mogelijk hebt u ook recht op een aanvullende uitkering van ons.
Geef het ons door

Premiebetaling via salaris? Niet (nogmaals) fiscaal aftrekbaar
Als u bij ons een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt en de premie wordt ingehouden op uw brutomaandsalaris, dan hebt u al fiscaal voordeel gehad en kunt u de premie niet (nogmaals) aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Over Loyalis

Inkomen & Zekerheid

Loyalis is dé specialist op het gebied van Inkomen & Zekerheid. Inkomen is een pijler onder het bestaan. Het zorgt ervoor dat u noodzakelijke, maar ook leuke uitgaven kunt doen. We helpen u uw inkomen te beschermen bij onverwachte gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid. Zo bent u altijd zeker van een goed inkomen en voorkomt u geldzorgen. Maar liever nog zetten we in op het voorkomen van uitval. Door te investeren in vitaliteit, als ook in kennis, werkomgeving en -balans.

Wat te doen als ik...

Iedereen maakt leuke en minder leuke momenten mee in het leven. Deze ‘life events’ hebben grote of kleine gevolgen voor uw toekomst en zijn van invloed op uw financiële situatie.