• Hoe zit het met Levensloop?
  Hoe zit het met Levensloop?
1
 1. Wat is het?
 2. Hoe werkt het?
 3. Aanvragen

Wat is Levensloop?

Met een levensloopregeling kunt u een tegoed opbouwen waarmee u vrije tijd kunt kopen. Voor tussentijds verlof, om minder te gaan werken of eerder te stoppen met werken. Het kabinet heeft de levensloopregeling in 2012 echter afgeschaft. Op 01-01-2022 stopt de regeling definitief voor alle huidige deelnemers. Er komt ook geen alternatief voor deze fiscaal voordelige manier van sparen voor extra vrije tijd.

Hebt u al een levenslooppolis?

Bestaande levensloopregelingen lopen door tot 2022. Zodra er een fiscaal aantrekkelijk alternatief is, bieden wij u de mogelijkheid om over te stappen.

Had u op 31-12-2011 meer dan € 3.000 levenslooptegoed?
Dan kunt u uw levensloopverzekering gewoon voortzetten. Uw levenslooptegoed is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (box 3). Wilt u (een deel van) het bedrag opnemen? Gebruik dan het formulier Levenslooptegoed > € 3000 opnemen. Op 01-01-2022 eindigt de levensloopregeling definitief. Uw resterende levenslooptegoed wordt - na inhouding van loonheffingen - eind 2021 aan u uitgekeerd.

Had u op 31-12-2011 minder dan € 3.000 levenslooptegoed?
Hebt u momenteel nog een bedrag op uw rekening? Dan is Loyalis volgens de belastingwet verplicht om loonheffingen hierop in te houden en aan de Belastingdienst af te dragen. Het resterende bedrag staat op een rekening bij Loyalis. U kunt dit bedrag alsnog opnemen met het formulier Levensloopverzekering beëindigd.

Voordelen Levensloop

Hebt u nog een levensloopregeling, dan geniet u van deze voordelen:

 • U kunt eerder stoppen met werken
 • Fiscaal voordelig inleggen voor vrije tijd
 • U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u inlegt
 • U bepaalt zelf de hoogte en de duur van uw verlof
 • 90% uitkering bij overlijden
 • Lage kosten en geen winstoogmerk

Hoe werkt Levensloop?

De varianten van Levensloop

Hebt u nog Loyalis Levensloop? Dan hebt u een van deze varianten:

 • Zeker: u koos voor zekerheid. Het risico is laag en u hebt een gegarandeerd netto rendement van 1,25% (per 1-4-2013)
 • Rendement: het risico is iets hoger, maar het rendement kan ook hoger worden (incl. inleggarantie op de einddatum)
 • Aandelen: u kunt een hoog rendement bereiken, maar het risico is hoog (geen garantie)

U mag per jaar tot 12% van uw brutosalaris opzij leggen. In totaal mag u tot maximaal 210% van uw brutojaarsalaris opzij zetten. Bent u geboren tussen 1950 en 1955? Dan mag u zelfs 100% inleggen per jaar. Omdat het opgebouwde tegoed wordt belegd groeit het. Neemt u verlof op, dan wordt uw inkomen betaald uit het tegoed van uw levensloop. U betaalt pas belasting als uw tegoed wordt uitgekeerd. Bovendien krijgt u per spaarjaar belastingkorting, deze korting is per 1-1-2012 niet meer van toepassing. In een jaar mag u maximaal 100% van uw brutojaarsalaris aan levensloopverlof opnemen.

Hoe vraagt u Levensloop aan?

U kunt Loyalis Levensloop niet meer aanvragen. Het kabinet heeft de levensloopregeling in 2012 namelijk afgeschaft.
APG groep