• Hoe zit het met Levensloop?
  Hoe zit het met Levensloop?
1
 1. Wat is het?
 2. Hoe werkt het?
 3. Aanvragen

Levensloop niet meer mogelijk

Met een levensloopregeling kunt u een tegoed opbouwen waarmee u vrije tijd kunt kopen. Voor tussentijds verlof, om minder te gaan werken of eerder te stoppen met werken. Het kabinet heeft de levensloopregeling in 2012 echter afgeschaft. Op 01-01-2022 stopt de regeling definitief voor alle huidige deelnemers. Er komt ook geen alternatief voor deze fiscaal voordelige manier van sparen voor extra vrije tijd.

Hebt u nog een levenslooppolis?

Bestaande levensloopregelingen lopen door tot 2022. Zodra er een fiscaal aantrekkelijk alternatief is, bieden wij u de mogelijkheid om over te stappen. Als uw levenslooptegoed op 31-12-2011 meer dan € 3.000 was, dan hebt u uw levensloopverzekering gewoon kunnen voortzetten. Uw levenslooptegoed is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (box 3). Wilt u (een deel van) het bedrag opnemen? Gebruik dan het formulier Levenslooptegoed opnemen. Op 01-01-2022 eindigt de levensloopregeling definitief. Uw resterende levenslooptegoed wordt - na inhouding van loonheffingen - eind 2021 aan u uitgekeerd.

Voordelen Levensloop

Hebt u nog een levensloopregeling, dan geniet u van deze voordelen:

 • U kunt eerder stoppen met werken
 • Fiscaal voordelig inleggen voor vrije tijd
 • U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u inlegt
 • U bepaalt zelf de hoogte en de duur van uw verlof
 • 90% uitkering bij overlijden
 • Lage kosten en geen winstoogmerk

Hoe werkt Levensloop?

De varianten van Levensloop

Hebt u nog Loyalis Levensloop? Dan hebt u een van deze varianten:

 • Zeker: u koos voor zekerheid. Het risico is laag en u hebt een gegarandeerd netto rendement van 1% (per 1-11-2014)
 • Rendement: het risico is iets hoger, maar het rendement kan ook hoger worden (incl. inleggarantie op de einddatum)
 • Aandelen: u kunt een hoog rendement bereiken, maar het risico is hoog (geen garantie)

U mag per jaar tot 12% van uw brutosalaris opzij leggen. In totaal mag u tot maximaal 210% van uw brutojaarsalaris opzij zetten. Bent u geboren tussen 1950 en 1955? Dan mag u zelfs 100% inleggen per jaar. Omdat het opgebouwde tegoed wordt belegd groeit het. Neemt u verlof op, dan wordt uw inkomen betaald uit het tegoed van uw levensloop. U betaalt pas belasting als uw tegoed wordt uitgekeerd. Bovendien krijgt u per spaarjaar belastingkorting, deze korting is per 1-1-2012 niet meer van toepassing. In een jaar mag u maximaal 100% van uw brutojaarsalaris aan levensloopverlof opnemen.

Hoe vraagt u Levensloop aan?

U kunt Loyalis Levensloop niet meer aanvragen. Het kabinet heeft de levensloopregeling in 2012 namelijk afgeschaft.
APG groep